Dansk-sproget valgEnglish versionsKontaktBlogsSlå menu til og fraNavigation

Tony Evald Clausen

Energisk formidler og mentor

Tony Evald Clausen Energisk Formidler & Mentor

t: 20 16 62 50 - e-mail

Tony Evald Clausen er ekspert i adfærdspsykologi, nonverbal kommunikation, følelsernes intelligens og alt, hvad der påvirker menneskets beslutninger. Han er foredragsholder, forfatter, kursusleder og mentor. Tonys hovedekspertise er nonverbal kommunikation, adfærd, følelsernes intelligens, købsledelse, ordre- og forhandlingsteknik. Han er aktiv i både ind- og udland.

 

Tony har arbejdet med salg hele sit liv. Han har fokuseret på eksportsalg, opstart af udenlandske salgskontorer for danske virksomheder og salgs-turnaround for alle arter af virksomheder. Han oplever, at hans værdi ligger i at formidle viden og forskning på en brugbar måde. Der er konkret erfaring og praksis bag alt, hvad han underviser i. 

 

Grundlaget er altid med fokus på mennesket og på, hvad der virker for den enkelte. Salg er langt mere menneskeorienteret, end vi er blevet fortalt.

 

Siden 1996 har han studeret og undervist i salg, markedsføring, adfærd, nonverbal kommunikation og suggestion. Dette bruger han i sit virke som formidler, mentor, kursusleder og foredragsholder.

 

Hvis titler har værdi for dig, så har han været Area Sales Manager, Sales Manager, Sales & Marketing Manager, Marketing Director, Managing Director, Intern sælger og Flaskedreng. Tony har været bosat i England og Frankrig. Han har haft ansvar for salgskontorer og sælgere i Europa, USA og Latinamerika. Fra 1996 til 2006 rejste han verden tynd 130-160 dage om året og solgte til stort set alle folkeslag og kulturer.

 

Han har læst al den litteratur, han kunne få øje på, om nonverbal kommunikation og menneskelig adfærd. Siden er han certificeret i:

 

Extended DiSC adfærdsanalyse

 

Thomas International Person Profil Analyse

 

Emotionel Intelligens

 

Bevidstologi

 

Etablering af Sandhed og Troværdighed

 

Emotionelle Evner og Kompetencer

 

Facial Action Coding System

 

Tony har også en Post Graduate i Emotional Forensic Awareness (Efterforskningsmæssig opmærksomhed på følelser) fra Paul Ekman International.

 

Det, og hans samlede erfaring som sælger, leder og menneske, bruger han til at hjælpe dig til bedre at forstå dig selv som sælger og dine kunder.

 

Tony er Postgraduate with merit Emotion, Credibility & Deception fra University of Central Lancashire, England og Paul Ekman International. Han er pt. eneste dansker, der har gennemført og bestået alle Paul Ekman kurser i nonverbal kommunikation, mikromimik, følelser og detektion af bedrag og usandhed.

 

Tony ejer SalgPiloterne, SalesPilots, menneskekenderen.dk, Forlaget ConCorazon og er forfatter til bogen "Salgets Virkelighed". Læs mere om bogen her.  Der er flere bøger på vej, ligesom han ofte skriver på SalgsPiloternes blog. Du kan læse mere om Tony på hans LinkedIn profil, som du finder her. Du kan se Tonys certificeringer her.

 

 

Når du trykker her finder du over 30 skrevne blogindlæg. Når du trykker her finder du over 50 videoblog indlæg. Alle om salg, service og samhandel - god fornøjelse!

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, når du trykker her, og hold dig skarp på salg, og hvad du får ud af SalgsPiloterne. Du får også gratis vores vejledning i, hvordan du holder gode salgsmøder. 

Mach01.com Logo - det grafiske bureau bag dette website