SalgsPiloterne vip grupperejse
Destination fælles salgsfaglighed

Når alle kolleger skal lande samme sted i salgets virkelighed

VIP grupperejser i salg, service og samhandel.

Flyv sammen ud på en til jer designet rejse med jeres fælles salgsfaglighed som destination.

Very Important Passengers

Salgskultur spiser salgsstrategi til morgenmad

ting er så svære som at løfte mentalt i flok mod et fælles mål. Salg kan for mange medarbejdere være behæftet med så mange negative myter, at det er naturligt for dem at tage afstand fra salg. Mange medarbejdere udenfor salgsafdelingen oplever, at salg ligger udenfor deres faglige og saglige tilgang til de daglige opgaver.

Uanset hvad salgsstrategien er, vil den iboende interne kultur vinde i den indre mentale kamp hos medarbejderne, hvis de oplever salg som noget andet end faglighed og saglighed. Samme gælder, hvis den interne salgskultur hos sælgerne er destruktiv og kortsigtet.

Sammen viser vi medarbejderne, at salg, som SalgsPiloterne definerer det, er sammenfaldende med faglighed og saglighed og sikrer, at sælgerne og salgsafdelingen arbejder konstruktivt og langsigtet.

Relevans er nøglen til at få menneskets opmærksomhed. Vi designer uddannelsen til jeres firma, branche, produkter og virkelighed. Medarbejderne lytter meget mere, når man taler om dem og deres salgsvirkelighed.

SalgsPiloterne foredrag publikum Tony i forgrund

Hvad betaler du 30.000 kr. om dagen for?!

 • Formøde med underviseren indhold og udformning
 • Indholdet bliver målrettet virksomheden og deltagerne
 • Altid velforberedt, veloplagt og i god tid velankommen underviser
 • Minimum 7 lektioner på dagen
 • Videoteaser til deltageren. har de set giraffen og hørt om indholdet af dagen
 • SP notesblogge & kuglepenne
 • SP Flight Tag til alle (Hvis relevant)
 • Beslutningsledelse i plastfolie til alle (Hvis relevant)
 • SalgsPiloternes De 7 gode råd i plastfolie til alle (Hvis relevant)
 • Alt materiale på PDF til alle
 • Deltagerne kan kontakte underviser for sparring og mere input i al evighed (i hvert fald så længe han lever)
 • 1 times evaluering med underviseren efter indsatsen
Viden til dig

Gratis blogs og værktøjer