Hvad er kropssprog og de tre regler

Af Tony Evald Clausen

Del 1 i serien om kropssprog og fysisk aflæsning af følelser i mennesker. Når man læser menneskers kropssprog, læser man i virkeligheden deres følelsesmæssige tilstand. Når man vil aflæse andres nonverbale signaler, skal man kende de tre regler for korrekt aflæsning:

1. Menneskets grundadfærd/baseline.
2. Tag situationen og konteksten med i aflæsningen
3. Læs altid i klynger. Læs på flere signaler ad gangen.

Ønsker du at styrke dine menneskekender-evner?

– Læs andres følelser og se sandheden på 2 dages uddannelse: Troværdighed & Bedrag, læs mere her
– Brug 4 dage på resten af dit liv: Rejs dig! Intelligent Opmærksomhed Camp, læs mere her
– E-læring om følelsernes mimik og mikromimik, læs mere her