Tony Evald Clausen SalgsPiloterne MenneskeKenderen
tony evald clausen

Hvem og hvad er MenneskeKenderen?

Forbered dig på, at du altid får klar besked, indsigt og viden.

Når du vælger MenneskeKenderen

... lærer du at gennemskue og forstå dig selv og mennesker!

Du opdager, hvad mennesket føler og tænker bevidst og ubevidst. Du bliver langt bedre til at forstå, formidle og forbedre din kommunikation med dine medmennesker. Samtidig får du værktøjer til selvindsigt og selvudsigt.

Du får hos MenneskeKenderen adgang til:

Personlighedpsykologi:
Hvad driver mennesket, og hvorfor vi handler og reagerer, som vi gør. Personligheden er det filter, der påvirker, hvordan vi ser og oplever verden. Indsigt i din personlighed kan hjælpe dig til bedre at forstå både dig selv og andre.

Emotionel intelligens & opmærksomhed:
Hvordan vi oplever følelser, regulerer dem brugbart og forholder os konstruktivt til dem - både egne og andres følelser. Svaret på, hvorfor to mennesker kan have vidt forskellige oplevelser af den samme situation, ligger i følelserne. Forstå følelserne, og du forstår situationerne, emnerne og menneskene bedre.

Interviewteknikker:
Dynamikken og effektiviteten af en samtale eller et interview påvirkes af måden, vi gør det på, de spørgsmål vi stiller og de fysiske omgivelser. Med effektive spørgeteknikker kan du bedre efterforske på de tre ting, der påvirker enhver samtale: Situationen, emnet og menneskene involveret.

Nonverbal kommunikation:
Hvordan vi kan aflæse følelser, tanker og handlinger igennem de fysiske signaler. Kroppen er forbundet til vores følelsesmæssige tilstand og omvendt. Igennem korrekt viden om kropssprog, bliver du bedre i stand til at forstå mennesket foran dig.

Lingvistik:
Hvordan det, vi siger og skriver, giver indsigt i de bagvedliggende tanker, intentioner og følelser hos mennesket - bevidste som underbevidste og skjulte dagsordner.

Dømmekraftens og beslutningstagningens psykologi:
Hvordan vi tager beslutninger og laver bedømmelser, og hvorfor vores bedømmelser og beslutninger meget langt fra altid er rationelle.

Påvirkning & manipulationens psykologi:
Hvordan vi bliver påvirket og manipuleret bevidst og ubevidst, og hvordan vi kan undgå disse påvirkninger og manipulation.

Etablering af troværdighed og sandhed:
Hvordan vi ser forskel på sandhed og bedrag. Hvordan vi bedømmer troværdighed og afslører bedrag begrundet i solid videnskab.

Kommunikation & formidling:
Hvordan vi gør budskaber fælles, formidler dem og sikrer, at både modtager og afsender har en sammenfaldende oplevelse af kommunikationen.

Kultur, konfrontation & konfliktens psykologi:
Hvordan vi forstår kultur, konfrontationer og konflikter. Hvordan vi forebygger, forudser og håndterer forskellige kulturer, konfrontationer og konflikter.

Alt dette kan du med fordel udnytte til at få konkrete, konstruktive og kulturbærende rådgivning og analyse. Fokus er altid på det menneskelige væsen, og hvordan du bedst navigerer mod de mål og resultater, du ønsker.

Glæd dig til at opdage, hvor meget du kan bruge MenneskeKenderen til. Vores viden og erfaring står til din rådighed.

Uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, kursusudbydere og virksomheder i ud- og indland bruger MenneskeKenderens ekspertise til bedre at forstå mennesker og situationer.

Tony Evald Clausen Adfærdsekspert
Tony Evald Clausen SalgsPiloterne MenneskeKenderen
Tony Evald Clausen Adfærdsekspert

Jeg har igennem livet arbejdet med og studeret mennesker, både formelt og uformelt. Jeg har arbejdet nationalt og internationalt på tværs af kulturer, organisatoriske niveauer, brancher og virksomhedsstørrelser og er uddannet og certificeret i de fleste anerkendte uddannelser indenfor adfærd, følelsernes efterforskning, motivation, manipulation, bedrag og konfliktforebyggelse.

Interessen for mennesker kommer af min oplevelse af, at vi ved dybere indsigt i menneskers følelser og adfærd får langt bedre relationer med verdenen.

Ved først at forstå dig selv, dine værdier, filtre og adfærd - og dermed være i stand til se bort fra dem - kan du læse andre mennesker.

Læs mere her!

Værdier, Mål, Vision og Mission

Værdier:

Entusiasme
Menneskekærlig
Brugsværdi
Omhyggelig
Vi ved, der er noget, vi endnu mangler at vide

 

Mål:

At give værktøjer og metoder til identificering og erkendelse af egne og andres følelser.
At gøre mennesket bevidst om motiver og adfærd hos sig selv og andre.
At forvandle erkendelser til konstruktive handlinger.
At hjælpe mennesket til at rejse sig og tage ansvar for eget liv.

 

Mission:

MenneskeKenderen tilbyder værktøjerne til at opnå indsigt og metoderne til at opnå viden om sig selv og mennesker.

MenneskeKenderen hjælper enhver, der vil tage ansvar for sit liv til at rejse sig fra offermentalitet til opmærksomhed på egen rolle og indflydelse.

 

Vision:

MenneskeKenderen kombinerer opmærksomhed, videnskab og psykologi i en samlet, nuanceret tilgang til at opnå et mere fyldestgørende billede af menneskets motiver og adfærd, når vi interagerer som individer og gruppe.


        

Åbne uddannelser og events

Uddannelse Destination Afgang Tid Varighed Status Pris
Rejs dig – Intelligent Opmærksomhed Camp Hotel VejleFjord 25/09/2024 Dag 1 kl. 17 - dag 3 kl. 16:30 2 moduler á 2,5 dage Ledig 25.000 DKK
Viden til dig

Gratis blogs og værktøjer