Mig-teorien

Mig-teorien, menneskekenderens vigtigste værktøj

Af Tony Evald Clausen

"Mig-teorien" beskriver det faktum, at alle mennesker vil opfatte virkeligheden ud fra deres egne værdier og holdninger. Vi lægger ubevidst vore værdier og holdninger over på andre. Udfordringen er, at de "andre" også opfatter al virkelighed ud fra deres personlighed, værdier og holdninger. "Mig-teorien" gælder alt fra ord, måden noget bliver sagt på, kropssprog og situationen.

Når du vil forstår andre mennesker, skal du først forstå dig selv. Igennem selvindsigt kommer menneskeudsigt.

Når du kommunikerer og bliver kommunikeret til, vil du automatisk gå ud fra en teori om, at det kommunikerede er modtaget eller afsendt på baggrund af de samme følelser, værdier og holdninger som dine. Det er blot aldrig noget, du kan ud fra.

Alle mennesker er subjektive eller forudindtagede. Vi opfatter verden meget forskelligt. Det samme ord kan opfattes vidt forskelligt fra person til person.

Et eksempel er ordet “resultat“. Hvis du taler med en revisor, vil denne sandsynligvis tænke på et regnskabsresultat.
Hvis du taler med en fodboldspiller, vil denne sandsynligvis tænke på, hvem der vandt eller slutstillingen.
Men det er kun antagelser. Vi kan aldrig vide det, før vi spørger dem, hvordan de opfatter ordret “resultat”.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på “mig-teorien“, når du vil forstå andre mennesker. Alle mennesker opfatter verden igennem deres helt eget personlige filter; et filter, der indeholder alt, hvad de har oplevet, følt og er blevet fortalt, indtil du møder dem.

“Mig-teorien” beskriver det faktum, at alle mennesker vil opfatte en kommunikation ud fra deres personlighed, værdier og holdninger. De vil ubevidst lægge disse værdier og holdninger over på dem, de kommunikerer med. De vil også opfatte al information, de modtager, ud fra disse værdier og holdninger.
“Mig-teorien” gælder alt fra ord, måden noget bliver sagt på, kropssprog og situationen.

Vær bevidst om “mig-teorien”. Du gør din indsigt i andre og din kommunikation meget bedre, når du ved, at din oplevelse aldrig nødvendigvis er den andens oplevelse.

Det bedste middel mod ubevidst “mig-teori” er at spørge og lytte til dem, du kommunikerer med.

Kilde: Lansley & Pearse, udviklet fra Freuds “projektions-bias”

Ønsker du at styrke dine menneskekender-evner?

  • Deltag i 2 x 2,5 dages uddannelse: Rejs dig! Intelligent Opmærksomhed Camp, læs mere her
  • LederSkabelse: Fold dit lederskab ud på 6 moduler, i alt 11 dage, se her