Behov for stabilitet (Neuroticisme)

Tilbage til Big Five analyse

Personlighedstrækket "Behov for stabilitet" er forbundet med negative følelser. Faktoren måler på, hvordan mennesket reagerer følelsesmæssigtmodgang. Faktoren opdeler målingen i tre hovedkategorier:

Ukuelig: Personen reagerer roligt og velovervejet, når noget går galt. Fokuserer på løsninger frem for problemer.

Lydhør: Personen reagerer fornuftigt under normale betingelser. Kan reagere følelsesmæssigt under pludseligt pres.

Reaktiv: Personen reagerer følelsesmæssigtmodgang og kan bekymre sig i lang tid.

Faktoren har 5 underliggende facetter, der til sammen udgør faktoren, dog vægtes de forskelligt:

  • Følsomhed: Hvor ængstelig man er ved modgang.
  • Intensitet: Hvor hurtigt man bliver vred ved modgang.
  • Fortolkning: Hvor meget man ser løsninger frem for problemer ved modgang.
  • Tid til at komme sig: Hvor hurtigt man kommer sig over modgang.
  • Tilbageholdenhed: Hvor utilpas man føler sig i en gruppe ved modgang.

Følsomhed:
Graden af bekymring, som et mennesket oplever.
Mennesker med høj score vil med stor sandsynlighed være bekymrede, frygtsomme, have en tendens til at ruge over ting og være nervøse og anspændte, især i situationer hvor et resultat endnu er uklart. De bekymrer sig over dårligt nyt, og om de bliver forstået af andre. De har en tendens til at tage kritik personligt.
Mennesker med lave scorer er stille, rolige, afslappede og ubekymrede selv i kritiske situationer. De fokuserer sjældent på ting, der kan gå galt.

Intensitet:
Her måler Big Five på, hvor ofte eller let mennesket oplever at blive vred og føler sig frustreret og krænket. Hvor vidt vreden udtrykkes, hænger tæt sammen med menneskets score i faktoren ’Imødekommenhed’ og dens tilhørende facetter. Mennesker med høje scorer for intensitet er tilbøjelige til at hidse sig op i forbindelse med diskussioner eller konflikter. Personer med lave scorer er saglige og uanfægtede og forbliver ofte rolige og afbalancerede under konflikter og meningsuoverensstemmelser.

Fortolkning:
Facettet måler, hvor modtagelig mennesket er for følelser af nedstemthed. Mennesker med høje scorer vil være tilbøjelige til at lade sig tynge af skyldfølelser og til at påtage sig skylden, hvis de eller andre fejler. De mister let modet og lader let sig slå ud. Personer med lave scorer oplever sjældent sådanne følelser. Bemærk, at det aldrig nødvendigvis er lig med, at de altid er muntre og ubekymrede.

Tid til at komme sig:
Her måles på den tid, mennesket skal bruge, for at komme sig over kriser og tilbageslag. Hvor robust eller ukuelig personen er. Mennesker med høje scorer har brug for længere tid til at komme sig over en skuffelse, et nederlag, modgang eller en krisesituation. Individer med lave scorer føler sig i stand til at håndtere vanskelige situationer, og de motiverer sig selv til at fortsætte i tilfælde af modgang.

Tilbageholdenhed:
Hvordan mennesket har det over for en gruppe af mennesker. Personer med høje scorer føler straks en forskel i status, hvilket fører til generthed og en følelse af, at de er underlegne i forhold til gruppens medlemmer. Mennesker med lave scorer opfatter sig som ligeværdige med de andre og har derfor intet imod at tage fuldstændig del i sammenhængen, hvad enten det drejer sig om et møde, en præsentation eller en salgstale. De kan lide at blive set.

Sammenlagt udgør de ovenstående facetter faktoren Behov for stabilitet.

Big five med SalgsPiloterne og MenneskeKenderen
Baggrund, teori, faktorer & facetter forklaret

Bliv klogereBig Five

Vælg, hvor du vil starte på din rejse ind i forståelse af Big Five og Femfaktor personlighedsanalysen!