Rejs dig – foredrag

Af Tony Evald Clausen

Er du et offer for omstændighederne, eller under ingen omstændigheder et offer?!

Når vi er uopmærksomme, kan vi hver eneste dag indtræde i dramatrekanten og skifte i mellem rollerne: Offeret, bødlen og redderen, og være nedsunket i offermentaliteten.

Du får indsigt i MenneskeKenderens personlige livtag med offermentaliteten og kan spejle dig selv og din egen adfærd i historien, fordi du genkender dramarollerne fra dit eget liv. Hvis du vil, får du en indsigt, der vil ændre din opfattelse af dig selv og den måde, du agerer på i eget liv – så du aldrig mere er et offer mere end én gang.

Foredraget er optaget på Hotel Vejlefjord den 25. april 2019 til MenneskeKenderens 5 års fødselsdag.

Ønsker du at styrke dine menneskekender-evner?

  • Deltag i 2 x 2,5 dages uddannelse: Rejs dig! Intelligent Opmærksomhed Camp, læs mere her
  • LederSkabelse: Fold dit lederskab ud på 6 moduler, i alt 11 dage, se her