Idé
når du vil udvikle dig

Din selvstændige rejse ind i udvikling og indsigt

Du vil lære, og du er nysgerrig på mennesker - og dig selv. Du tør selvindsigten, fordi du ved, det er nødvendigt, når du vil forstå andre. Også selvom selvindsigten kan gøre ondt!

Når du vælger MenneskeKenderen

Hos MenneskeKenderen får du indsigten til at gennemskue og forstå selvet og mennesker!

Du opdager, hvad mennesket føler og tænker bevidst og ubevidst. Du bliver langt bedre til at forstå, formidle og forbedre din kommunikation med dine medmennesker. Samtidig får du værktøjer til selvindsigt og selvudsigt.

Du får hos MenneskeKenderen adgang til:

Personlighedpsykologi:
Hvad driver mennesket, og hvorfor vi handler og reagerer, som vi gør. Personligheden er det filter, der påvirker, hvordan vi ser og oplever verden. Indsigt i din personlighed kan hjælpe dig til bedre at forstå både dig selv og andre.

Emotionel intelligens & opmærksomhed:
Hvordan vi oplever følelser, regulerer dem brugbart og forholder os konstruktivt til dem - både egne og andres følelser. Svaret på, hvorfor to mennesker kan have vidt forskellige oplevelser af den samme situation, ligger i følelserne. Forstå følelserne, og du forstår situationerne, emnerne og menneskene bedre.

Interviewteknikker:
Dynamikken og effektiviteten af en samtale eller et interview påvirkes af måden, vi gør det på, de spørgsmål vi stiller og de fysiske omgivelser. Med effektive spørgeteknikker kan du bedre efterforske på de tre ting, der påvirker enhver samtale: Situationen, emnet og menneskene involveret.

Nonverbal kommunikation:
Hvordan vi kan aflæse følelser, tanker og handlinger igennem de fysiske signaler. Kroppen er forbundet til vores følelsesmæssige tilstand og omvendt. Igennem korrekt viden om kropssprog, bliver du bedre i stand til at forstå mennesket foran dig.

Lingvistik:
Hvordan det, vi siger og skriver, giver indsigt i de bagvedliggende tanker, intentioner og følelser hos mennesket - bevidste som underbevidste samt skjulte dagsordner.

Dømmekraftens og beslutningstagningens psykologi:
Hvordan vi tager beslutninger og laver bedømmelser, og hvorfor vores bedømmelser og beslutninger meget langt fra altid er rationelle.

Påvirkning & manipulationens psykologi:
Hvordan vi bliver påvirket og manipuleret bevidst og ubevidst, og hvordan vi kan undgå disse påvirkninger og manipulation.

Etablering af troværdighed og sandhed:
Hvordan vi ser forskel sandhed og bedrag. Hvordan vi bedømmer troværdighed og afslører bedrag begrundet i solid videnskab.

Kommunikation & formidling:
Hvordan vi gør budskaber fælles, formidler dem og sikrer, at både modtager og afsender har en sammenfaldende oplevelse af kommunikationen.

Kultur, konfrontation & konfliktens psykologi:
Hvordan vi forstår kultur, konfrontationer og konflikter. Hvordan vi forebygger, forudser og håndterer forskellige kulturer, konfrontationer og konflikter.

Alt dette kan du med fordel udnytte til at få konkrete, konstruktive og kulturbærende rådgivning og analyse. Fokus er altid på det menneskelige væsen, og hvordan du bedst navigerer mod de mål og resultater, du ønsker.

Glæd dig til at opdage, hvor meget du kan bruge MenneskeKenderen til. Vores viden og erfaring står til din rådighed.

Uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, kursusudbydere og virksomheder i ud- og indland bruger MenneskeKenderens ekspertise til bedre at forstå mennesker og situationer.

Åbne uddannelser og events

Uddannelse Destination Afgang Tid Varighed Status Pris
Rejs dig – Intelligent Opmærksomhed Camp Hotel VejleFjord 25/09/2024 Dag 1 kl. 17 - dag 3 kl. 16:30 2 moduler á 2,5 dage Ledig 25.000 DKK
Viden til dig

Gratis blogs og værktøjer