Rejs Dig foredrag MenneskeKenderen
Fra offer til opmærksom

Rejs dig!

Er du et offer for omstændighederne, eller under ingen omstændigheder et offer?!

info
101

Bryd ud af offermentaliteten og rejs dig!

Pris 19.500 kr. plus moms for almindeligt foredrag plus transport

Når vi er uopmærksomme, kan vi hver eneste dag indtræde i dramatrekanten og skifte i mellem rollerne: Offeret, bødlen og redderen, og være nedsunket i offermentaliteten.

Du får indsigt i MenneskeKenderens personlige livtag med offermentaliteten og kan spejle dig selv og din egen adfærd i historien, fordi du genkender dramarollerne fra dit eget liv.
Hvis du vil, får du en indsigt, der vil ændre din opfattelse af dig selv og den måde, du agerer på i eget liv - så du aldrig mere er et offer mere end én gang.

Bliv inspireret til at lægge drama- og offermentalitet fra dig. Få indsigten til at rejse dig og blive opmærksom på de dramatiske spil, vi spiller, og de dynamikker, der påvirker din oplevelse af dig selv.

Du kommer på en meget personlig rejse ind i offermentalitet, dramatrekanten og mental selvsabotage, og du får værktøjerne til at rejse dig fra din offermentalitet, bryde din dramatrekant og stoppe din selvsabotage.

Læs bloggen "Rejs dig - fra offer til opmærksom", eller se og hør foredraget ovenfor.

Download PDF om foredraget -> Rejs Dig.