Eye DiSC cover-stor

Mere om DiSC

Når du forstår dig selv, forstår du andre ...

Hvorfor

Analyse af mennesket igennem adfærdsanalysen DISC er én måde bedre at forstå, hvordan viden om mennesket skaber værdi for kommunikationen mellem mennesker. Du opdager, hvordan du langt mere succesfuldt taler med og til alle mennesker, når du ved mere om din egen og andres adfærd. Det giver mening, når du skal lede, ansætte og evaluere mennesker.

Det er et fremragende værktøj, når du vil sikre dig, at dit budskab bliver forstået, når du sælger, køber og forhandler, fordi du igennem din indsigt i adfærdstyperne kan indstille din kommunikation efter hvilken adfærdstype, du kommunikerer med. Adfærdsanalyse er et værktøj til forståelse af sig selv og andre, det er aldrig hele forståelsen, og analysen skal altid læses i konteksten af personligheden og situationen. DISC præsenteres som 4 typer i en firkant, men skal ALDRIG bruges firkantet eller som den eneste sandhed. Det er én af vejene til forståelse, aldrig hele vejen.

Hvad kan systemet bruges til?

DISC er et solidt og pålideligt system til at analysere individets naturlige (spontane) og bevidste adfærd i mødet med verden. Modellen er et værktøj til at observere og analysere adfærd - den analyserer på ingen måde et menneskes samlede personlighed. Den klassificerer aldrig mennesker som gode eller dårlige eller mere eller mindre intelligente. Den giver et grundlag for forståelse af egen og andres adfærd, hvilket du kan bruge som udgangspunkt for udvikling af individet, teamet eller hele organisationen.

Extended DISC er udviklet i begyndelsen af 1990'erne af den finske managementkonsulent, Jukka Sappinen, som i sit arbejde havde behov for et værktøj, som både kunne give nogle enkle svar om en given persons adfærd - sådan som de allerede eksisterende systemer kunne, men som i højere grad var fyldestgørende som udviklingsværktøj på virksomhedsniveau. Derfor udviklede han Extended DISC - en ny type profilværktøj baseret på allerede anerkendte adfærdsteorier.

Hvad bygger Extended DISC på?

Extended DISC systemet tager sit udgangspunkt i en psykologisk teori udviklet i 1920'erne. Psykiateren Carl G. Jung beskrev i bogen "Die Psychologische Typen" tilbage i 1921 to adfærdsakser: Sansning - Intuition og Tænkning - Følelser: Det brugte han til at beskrive fire adfærdstræk, som passer til de fire typers yderpunkter. Dr. William Moulton-Marston lavede i den sidste del af 1920'erne et system ud fra Jungs adfærdstyper. Her definerede han et fire dimensionelt adfærdskort med områderne D, I, S og C.

Brugen af Jung og Marstons teorier resulterede i første omgang i en fire kvadrater-inddeling af forskellige adfærdstyper, hvilket naturligvis giver et meget simplificeret billede af menneskelig adfærd. Disse teorier ligger i deres simpelhed stadig til grund for mange personprofilværktøjer i dag.

Hvad er det essentielle i Extended DISC?

Extended DISC systemets referenceramme er opsat som et modsvar på denne simplificerede brug af Jungs og Marstons teorier. I Extended DISC har man sammensat de to adfærdsteorier og skabt et omfattende system, som indeholder mere end 1,28 millioner forskellige adfærdsmønstre. Systemet tager udgangspunkt i adfærdstyperne D, I, C, S, men i stedet for at se disse som faste, uafhængige af hinanden-typer, så indgår disse i et relativt og afhængigt forhold. Extended DISC systemet baseres på regressionsanalyser, som opstiller modeller for sammenhængen mellem de fire hovedkategorier inden for adfærd. Det betyder, at profilerne opsættes efter hvor stærke eller svage de enkelte adfærdskategorier er i forhold til hinanden hos den enkelte person.

Udvikling med Extended DISC

Extended DISC er baseret på multi-disciplinære studier af menneskelig adfærd. Kultur, sociologi og antropologi forklarer adfærdsmodellen og normen i forskellige grupper - disse faktorer knytter mennesker sammen eksempelvis i en virksomhed. Adfærdsforskning og psykologi hjælper til at finde måder at påvirke mennesker på, fjerne forstyrrende elementer og vedligeholde en positiv mental tilstand.

Extended DISC gør det muligt at anvende disse discipliner som et samlet værktøj til rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere - ligesom det anvendes til rekruttering, team-sammensætning og salgsoptimering. Extended DISC er designet til at understøtte beslutningstagere med information om individer; deres adfærdsmønstre, styrker, udviklingsområder, evner, meninger, overbevisninger og forventninger.