Sådan leder du … dig selv!

Af Tony Evald Clausen

Hør bloggen som podcast her

“Jeg synes på ingen måde, min chef forstår at lede mig”, fortalte jeg engang min ven og mentor. “Hvorfor er der så få gode chefer? Hvorfor bliver jeg igen og igen misforstået af min leder?”. Hans svar var lige så enkelt, som det var svært at forstå.

“Du skal sætte dig over på den anden side af bordet og lede dig selv!”

Jeg forstod på ingen måde, hvad han mente.

“Du skal vælge at være din egen chef, din egen leder, så du selv kan tage kontrol over, hvordan du bliver ledet, forstået og behandlet.”

Øh, ok?!

“Du skal sætte dig for bordenden af dit liv og lede dig selv.”

Jeg forstod stadig meget lidt. Hvordan er man sin egen leder, når jeg reelt har en chef. En, der leder mig, mit arbejde og bestemmer over mig? Skal jeg ignorere min formelle leder? Skal jeg gøre, som det passer mig?
Fordi jeg havde svært ved at forstå, hvad han mente, gjorde jeg intet ved det. Jeg modtog ledelse fra mine skiftende ledere og anede stadig intet om, hvad “selvledelse” var.

En dag fik jeg nok af chefer, der var ude af stand til at forstå mig, eller også havde jeg for store krav til at blive ledet. Så jeg sagde op og blev selvstændig.

Pludselig var jeg min egen leder. Jeg stod kun til ansvar for mig selv (og banken). Min mentors ord rungede atter i mit hoved:

“Du skal sætte dig for bordenden af dit liv og lede dig selv.”

Jow tak for lort! Hvad betyder det? Sådan helt konkret og i praksis? Jeg havde ingen anelse – men nu var jeg altså min egen leder.

En dag gik det op for mig, at jeg var en rigtig dårlig leder for mig selv! Jeg spildte masser af kræfter og tid på ligegyldige ting og overspringshandlinger. Jeg havde ingen leder eller kolleger til at presse og motivere mig, og jeg var tydeligvis ret dårlig til at lede mig selv.

Så slog det mig! Hvad nu hvis jeg var leder for en som mig? Hvordan ville jeg lede en person som mig?

Svaret kom prompte, spontant og intuitivt i det øjeblik, jeg vendte situationen til at handle om en anden end mig:

“Tag ansvar for hvad du er god til, og hvad du er dårlig til.”

“Lad være med at gøre alt det, der koster dig energi, og som du er mindre end god til. Gør hvad du er god til og betal dig fra alt det andet.”

Således startede min opdagelse af, hvad selvledelse er, og hvordan man kan være leder for sig selv. Flere år efter min mentor havde sagt, at jeg skulle sætte mig for bordenden af mit liv, faldt det på plads.

Høst nedenfor de erkendelser, indsigter og konklusioner, jeg har fået. Jeg tror på, at du kan bruge dem, uanset hvor du er i livet, og hvad du laver.

Den korte version:

  1. Tag ansvar
  2. Kend og erkend dig selv
  3. Sæt mål
  4. Definer succes

Den lange version:

1. Tag ansvar!
Forestil dig, at du er leder for en, som ligner dig. Du forstår og føler med vedkommende, du kender vedkommendes tvivl, frygt og glæde.
Hvad ville du gøre? Hvad ville du kærligt, ærligt og ganske særligt bede vedkommende om at gøre?

Lyt til dit indre svar, og er du i tvivl, om svaret er korrekt, så bemærk om svaret kommer fra et kærligt sted eller fra et sted i frygt og angst. Lyt kun til det kærligste svar, også selvom det er mere besværligt, end du har lyst til.Hvis det er kærligt, er det den gode indre leder, du kommunikerer med. Nu skal du “blot” fortælle dig selv det samme, som du ville fortælle en som dig… og gøre det uden tøven og uden at tænke for meget, ellers kommer selvtvivlen krybende som en tyv i natten og gør dig magtesløs og et offer for dig selv og dit indre negative tankesæt. At tage ansvar betyder også, at du aldrig lader en chef, kollega eller partner behandle dig uden respekt over tid. At du aldrig falder for ideen om, at du er en fiasko, hvis du bliver fyret, især aldrig hvis fyringen er fordi, du beder om at blive behandlet med respekt. Ingen penge i verden kan betale for din selvrespekt. Hellere fri og sulten end mæt og fanget i en lønseddel.

Tag fuldt og helt ansvar for alt, hvad du gør, siger og tænker. Tag fuldt og helt ansvar for, hvad du tillader andre at gøre ved dig og sige til dig. Du kan aldrig tage ansvar for, hvad du føler. Følelser sker for dig udenfor din frie vilje. Men du kan tage ansvar for, hvordan du agerer og reagerer på dine følelser. Tag ansvar for hvad du gør, siger og tænker på baggrund af dine følelser.

Din indre leder ligger og venterdig efter denne besværlige indsats, og det er det hele værd, det lover jeg og din indre leder dig.

2. Kend og erkend dig selv!
Hvem er du det meste af tiden, hvad gør du i de fleste situationer? Hvad er du god til? Hvad er du dårlig til? Du ved det allerede, men at erkende det for dig selv kan være behæftet med stort ubehag. Du kan være nedsunket i den illusion, at du skal være noget bestemt, også selvom du reelt ingen lyst har til at være sådan – og ej heller er specielt god til det. Selverkendelse er ofte (næsten altid) lig med en eller anden form for psykisk smerte.

Jeg erkender, at jeg er mere tilfældig end systematisk. Jeg er mere aggressiv end høflig. Jeg er mere til tale end tavshed. Jeg er mere til opmærksomhed end at være i baggrunden.En erkendelse, der er ubehagelig at komme til. Jeg ville meget hellere være systematisk, høflig, tavs og mindre opmærksomhedssøgende. Fakta er blot, at når jeg forsøger at være noget andet, end hvad der falder mig naturligt, er jeg meget dårlig til det. Hvorfor jeg må erkende, at sådan er min natur, og så bruge min tilfældighed, aggressivitet, talestrøm og opmærksomhedstrang på den mest konstruktive måde, jeg kan. Du kan gøre det samme. Se dig selv som du er det meste af tiden, i de fleste situationer.

Vær ærlig og konkret. Hvis du er meget selvkritisk, skal du søge, hvad det positive er. Hvis du er meget optimistisk, skal du søge, hvad det negative kan være. Når du ved, at du er bedst til at sidde alene og arbejde fokuseret, kan du forme din hverdag til at indeholde mere af det, frem for at være omgivet af mange mennesker og hoppe fra den ene overfladiske opgaver til den anden.

Samme gælder omvendt. Den gode selvledelse tager udgangspunkt i at tage ansvar og søge at kende og erkende, hvem og hvad man er det meste af tiden, i de fleste situationer. Når du erkender, at du er mere det ene og mindre det andet, får du forbindelse til selverkendelsen.

I erkendelsen af, hvad der falder dig naturligt og viljen til at udvikle på det, ligger den indre leder og venter på dig. I erkendelsen af, hvad der koster dig energi og indsats, ligger den indre leder og venter på dig. Uanset hvor besværligt det kan læses, er det indsatsen værd, det lover både jeg og din indre leder dig!

3. Sæt dig Mål
Tre frøer sidder på en åkande i søen. En frø tænker “Jeg hopper i vandet”. Hvor mange frøer sidder der på åkanden?….Tre. Frøen, der tænkte det, gjorde kun dét – tænkte.

Analogien passer fremragende til at beskrive, at tanke aldrig er lig med handling. For at kunne handle skal du vide, hvad målet er. Noget mange tror, de ved, og at det er indlysende. Men de har meget svært ved, på opfordring, at beskrive konkret, hvad målet er.

At sætte et mål er både følelsesmæssigt og tankemæssigt besværligt, for ude i horisonten lurer risikoen for aldrig at nå målet og dermed blive en fiasko. Selvom enhver, der har oplevet fiasko, vil fortælle dig, at de lærte mere af det end af alle de succeser, de har haft til sammen. Hvis dit mål er tydeligt nok, kan du bruge det til at navigere i din ledelse af dig selv. Faktisk er det min påstand, at målet også definerer, hvad der er “rigtigt”, og hvad der er “forkert”. Alle tanker og handlinger, der fører dig tættere på målet, er per definition “rigtige”. Alle, der fører væk fra målet er per definition “forkerte”.

Hvad er dine mål med dit liv? Med dit arbejdsliv? Hvad er målet med den beslutning, du er på vej til at tage? Når du vil være din egen leder, er du tvunget til at vide, hvad du leder efter. Mange leder uden at vide helt konkret, hvad de leder efter. Man venter med at sætte et mål, udføre en handling og tage en beslutning – ofte i frygten for at fejle eller i ubehaget over at skulle tænke sig om og føle ind.

De fleste overser det faktum, at det intet mål at have også er et mål. Ingen handling at udføre er også en handling. Ingen beslutning at tage er også en beslutning. Eneste forskel er, at det alt for ofte er en ubevidst afgørelse intet mål at have, ingen handlinger at gøre og ingen beslutning at tage.

Sæt dig bevidste mål for dig selv og de omstændigheder, du omgiver dig med. Du har altid muligheden for at sige fra, til eller op! Bag det, at du sætter dig konkrete mål for dit virke, dit liv og dig selv, ligger den indre leder og venter på dig. Målsætning og målfastholdelse er aldrig nødvendigvis let, men det er det hele værd, det lover både jeg og din indre leder dig.

4. Definer succes!
Vi mennesker har en tendens til bedre at kunne huske vores fejl, mangler og fiaskoer end vores evner, hvad vi har og sejre. Når du er din egen leder, er du derfor nødt til at definere, hvornår du er god, og hvornår du er dårlig, FØR du går i gang med at tage ansvar, (er)kende dig selv og sætte mål. Problemet med at undlade at definere din succes både på kort og lang sigt er, at du let misser, hvornår du er god, fordi mennesket har den medfødte mentalte tendens til at vægte tab tungere end gevinst; du ser tydeligere, hvor du er dårlig, end hvor du er god.

Du kan opleve det at definere din succes som angstprovokerende, fordi det samtidig også definerer en mulig fiasko – og fiasko er noget, vi mennesker på alle måder har lyst til at undgå. Når du overvinder din frygt for fiasko og tab og definerer din succes, bliver det lettere for dig at se, hvor du er god, og nyde det når det sker. Du kan dog have en tendens til at overse det “gode”, fordi du aldrig opnåede det “bedste”.
Beskriver du, hvad succes er, før du går i gang, bliver det nemmere at se din succes og blive motiveret af det – og nemmere at undgå at blive demotiveret af, at du aldrig opnåede det “bedste”.

Udfordringen er, at når du er ubevidst om, hvad “god”, “perfekt” og “dårlig” er, vil du automatisk kun se, hvad der mangler, mere end hvad der faktisk er.
Med en konkret beskrivelse af hvad det bedst opnåelige er, hvad det gode opnåelige er, og hvad det dårligst opnåelige er, kan du langt bedre se, hvor du er. Langt bedre end blot at starte på noget, og ubevidst have et ønske om en succes, der måske er uopnåelig. Bevidstheden om hvad succes er, beskytter dig mod at overse det gode og kun fokusere på, hvad der kunne være bedre. Mennesket elsker at gøre komplekse ting enkle.

Hvorfor vi har en tilbøjelighed til at tænke i absolutter. Enten succes eller fiasko. Men virkeligheden er en helt anden. Virkeligheden er, at enhver indsats ofte er et eller andet sted mellem succes og fiasko. Meget få ting er 100% fiasko eller 100% succes. Netop derfor skal du være bevidst om, hvad perfekt, god, dårlig og fiasko er, så du kan se forskellen, acceptere det som du intet kan gøre ved, og handle der hvor du kan gøre noget.

Bag din defintion af hvad din succes er, ligger selvledelsen og venter på dig. Lad det aldrig være uskrevet, at det er besværligt, men det er det hele værd, det lover både jeg og din indre leder dig!

Således formidlet og forhåbentlig beriget. Må du have fået indsigt og input, der har vakt din interesse til at gå på opdagelse i det ovenstående og komme i kontakt med din selvledelse og blive bedre til at være din egen leder.

Hvad venter du på? Besvarer du det spørgsmål, er du allerede på vej til at være din egen leder, uanset hvad svaret er.

God selvledelse!
Tony

 

Vil du styrke din faglighed?

Sælger: Tag på 4 dages salgsuddannelse – på SalgsPiloternes salgskursus “Boot Camp”, læs mere her
Salgsleder: Styrk og dyrk dine salgslederkompetencer på 2 x 2 dages salgslederkursus, se mere her
Leder: Fold dit lederskab ud på lederuddannelsen; 6 moduler, i alt 11 dage, se her – hos vores søstervirksomhed MenneskeKenderen
Personlig udvikling: Bliv en bedre menneskekender! 2 x 2,5 dages kursus: Rejs dig! Intelligent Opmærksomhed Camp, læs mere her

Terminal 1

Relaterede blogindlæg

At stå i vejen for sig selv (i salget og i livet)
Foredrag: Salg og selvindsigt
Effektiv kommunikation i salget