Team adfærdsanalyse

Sammensæt og skab det stærkeste team

Igennem Team Analyse opnår du:

  • Forståelse for teamroller og deres indbyrdes samspil
  • At blive i stand til at identificere udviklingsområder i eksisterende teams
  • At blive i stand til at sammensætte nye teams med større sandsynlighed for succes
  • Indsigt i egen ønskede eller faktiske rolle i teamarbejdet
  • At blive bevidst om egne styrker og udviklingsområder i forhold til eget teamarbejde
  • Forståelse for andre teammedlemmers styrker og udviklingsområder

Udgangspunktet i Team analysen er en kobling til praktisk anvendelighed både for teamsammensætning og teamudvikling.

Du bliver i stand til at se, hvordan hvert enkelt medlems adfærd forholder sig til de andres adfærd.

Det sætter dig i stand til at se, hvem der naturligt har god synergi, og hvor der kan opstå udfordringer mellem de forskellige adfærdstyper.

Du får også en kortlægning af summen af jeres adfærd.

Det sætter dig i stand til langt bedre at sørge for, at de rette profiler sidder på det rette funktioner. Det er et stærkt værktøj til at se, hvad virksomhedens adfærd er, både over for kunderne, internt og i forhold til forandringer.

Teamanalyse er et fremragende værktøj både til ledelsen og til at fremme forståelsen hos teamet.