Lup på menneske

Analyser, personlighed og følelsesmæssig intelligens

Målrettede analyser & værktøjer til selvledelse, ledelse og effektiv salgsindsats. Bliv klogeredig selv, dine kolleger og kunderne!

Analyser

Forståelse igennem indsigt

Pris: 3.500 kr. per analyse. Inklusive online analyse og efterfølgende grundig tilbagelæsning på 1-1,5 time personligt, online eller telefonisk.

Du kan altid tilvælge afrapportering til hele ledelsen, workshop med alle medarbejdere eller 1 til 1 rådgivning udover analyserne.

Dine virksomme værktøjer til forbedring af:

 • Internt samarbejde
 • Rekruttering
 • Ledelse
 • Medarbejdermotivation
Big Five analyse

Indsigt igennem personlighedsanalyse

Femfaktor personlighedsanalyse (big five)

Femfaktor personlighedsanalyse (Big Five):

Analyse af fem personlighedstræk, der kan bruges til:

 • Indsigt i egne tanke-, tale- og adfærdsmønstre
 • Øget evne til selvledelse og selvmotivation
 • Forøget evne til at aflæse andre mennesker hurtigt
 • Værktøjer til at justere sin kommunikation til modtageren
 • Forstå beslutningshastighed for sig selv og andre
 • Plus mange andre fordele, der af pladshensyn og læsevenlighed er undladt

Big Five måler personligheden på fem faktorer:

 • Behov for stabilitet (Neuroticisme)
 • Udadvendthed (Ekstrovertisme)
 • Åbenhed
 • Imødekommenhed
 • Samvittighedsfuldhed

Læs mere om Big Five her!
Kontakt os for mere information her!

Samarbejde

Samarbejde igennem indsigt

 • Forstå hinanden bedre og samarbejd mere effektivt
 • Forstå, hvad hver enkelt kollega kan give fællesskabet og undgå unødige misforståelser og konflikter
 • Selvindsigt giver langt bedre udsigt til, hvorfor du tænker, taler og handler, som du gør, og hvordan det påvirker fælleskabet og samarbejdet
 • Samarbejde kræver forståelse af forskelligheder og ligheder kolleger imellem

Med en Big Five analyse af alle kolleger i en gruppe fremmes forståelse, accepten af forskelligheder og dermed kommunikationen og samarbejdet!

Bestil en teamanalyse her!

Rekruttering

Rekruttering med indsigt i personligheden

 • Forstå kandidatens personlighed og sandsynlige følelsesmæssige adfærd
 • Vurder, om personligheden passer til funktionen og kollegerne
 • Brug analyse som efterforskningsværktøj under jobsamtalen
 • Man ansætter ofte på kompetencer, men fyrer personlighed - brug personlighedsanalyse til at undgå fejlansættelser
 • Opdag graden af kandidatens selvindsigt med analysen som døråbner

Med en Big Five analyse af kandidater sikrer man sig endnu bedre mod fejlansættelser og får indblik i, hvordan den kommende kollega arbejder og bliver motiveret.

 

Bestil en personlighedsanalyse til kandidater her!

Ledelse

Ledelse igennem indsigt og viden

 • Forstå dig selv og din ledelse - hvorfor du tænker, siger og handler, som du gør
 • Forstå dem, du leder, igennem erkendelse af forskellene på din personlighed og deres
 • værktøjerne til selvledelse og den ledelsesstil, der passer bedst til din personlighed
 • Bliv bedre i stand til at forløse dig selv i din ledelse og bliv mere tilfreds med dig selv

Med en Big Five analyse af dig sikrer du, at du udfolder dine evner og personlighed igennem din ledelse, til din og dine medarbejderes glæde og tilfredshed.

 

Bestil en personlighedsanalyse her!

Medarbejdermotivation

Motivation igennem selvindsigt og selvforståelse

 • Indsigt i, hvad der motiverer og demotiverer medarbejderen
 • Højnelse af selvforståelse foranlediger øget motivationen
 • Ledelsen får værktøjer til at motivere medarbejderen
 • Selvindsigt mindsker fejl, demotivation og modløshed
 • Fælles fundament for medarbejer og leder til forbedret samarbejde og kommunikation

De afledte fordele med analyser er, at selvindsigt aldrig er begrænset til et enkelt område. Selvindsigt påvirker alle dele af mennesket, og øget selvindsigt er altid lig med øget forståelse af leder, medarbejder, kolleger og kunder!

 

Bestil en personlighedsanalyse til din(e) medarbejder(e) her!

 

Følelsernes intelligens

Erkendelse igennem indsigt i følelserne

Trait Emotional Intelligence Questionaire

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQ):
Analyse af den følelsesmæssige intelligens. Bruges til bevidstgørelse af, hvordan man følelsesmæssigt forholder sig til verden, som for eksempel:

 • Hvor god er man til at motivere sig selv?
 • I hvor høj grad man er i stand til at tilpasse sin adfærd og handlinger til situationen
 • Hvordan håndterer man stress?
 • Selvindsigt og selverkendelse

Bestil en analyse af den følelsesmæssige intelligens her!

SalgsPiloternes Lufthavn

Videnslounge

 • Alle
 • Den skrevne blog
 • Videobloggen
 • Gratis værktøjer