Dansk-sproget valgEnglish versionsKontaktBlogsSlå menu til og fraNavigation

Salg = Kunden vælger dit produkt

At sælge er at hjælpe

Vi definerer salg som udveksling af overskud. Køber og sælger bytter overskud og dækker hinandens underskud. Vi hjælper hinanden til det, vi hver især har i underskud - at sælge er at hjælpe.

Jeg har mælk, men ingen honning. Du har honning, men ingen mælk. Vi bytter. Du får noget af min mælk, jeg får noget af din honning. Vi har gennemført et salg og hjulpet hinanden.

Bemærk også, at det er umuligt at afgøre, hvem der var sælger, og hvem der var køber.

Ethvert salg bør efterlade måde sælger og køber med oplevelsen af at have fået mere, end de gav.

Du bliver hos SalgsPiloterne uddannet, udviklet og trænet i at hjælpe kunden, og dig selv, til den bedste købs- & salgsoplevelse, I kan få.

Dig, salg og kærligheden

Dine følelser er den faktor, der har den største indflydelse på dit salg. Jo bedre du har det med dig selv og situationen, jo bedre oplevelse får kunden. Kunder med gode oplevelser kommer igen.

Derfor er vores fokus på, at du oplever dig selv som positiv overfor andre, når du sælger - fokus er på kærligheden i salget.

Når vi taler om kærlighed i salget, er det fordi vi definerer kærlighed som:

Man kan sagtens have kærlighed til kunden og samtidig tjene penge, de to elementer af salget er på ingen måde modsætninger. Både penge og kærlighed er en udveksling, hvor begge parter får det samme eller mere, end de giver.

Opdag dig selv. Rejs ind i salget og gør det med kærlighed sammen med SalgsPiloterne.

Lavet til dig og din hverdag

Salg med SalgsPiloterne

Tag på rejse i salgets virkelighed, og opdage hvordan du kan ændre dine salgsresultater, ved at ændre den måde du oplever dig selv, dine kunder og hvordan du ser og oplever salg. Rejsen starter i at du oplever salg som at hjælpe. Gør det sammen med SalgsPiloterne. Mach01.com Logo - det grafiske bureau bag dette website