Podcast  |  2

Gå fra “mersalg” til “omsorgssalg”!

  • Emne: Teknik
  • Udgivet: 2020
  • Forfatter: Tony Evald Clausen
Omsorgssalg og mersalg. SalgsPiloterne

Mersalg kan opleves som stærkt anmassende. Faktisk både for kunden og den, der skal lave mersalg.

Hvorfor? Fordi ofte har det “mere”, de skal sælge, intet med hovedydelsen at gøre.

Gå fra mersalg til omsorgssalg og sælg kun mere, hvis det giver mening for kunden! Få vores bedste råd til, hvordan du drager omsorg for kunden og sælger mere.

God fornøjelse,
Tony Evald Clausen