Podcast  |  2

Sådan træner du god spørgeteknik

  • Emne: Teknik
  • Udgivet: 2020
  • Forfatter: Tony Evald Clausen
God spørgeteknik med SalgsPiloterne

Du får tre konkrete værktøjer og bliver inspireret til, hvordan du træner god spørgeteknik og får en mere åben og produktiv samtale med dine kunder. Kernen i en god samtale med kunder er de spørgsmål, du stiller til kunden.

SalgsPiloterne har udviklet en metode til at hjælpe kunden til at få overblik over sin egen situation og tage en beslutning, uanset om beslutningen er til fordel for sælgeren eller ej – blot kunden tager en beslutning.
Metoden kalder vi Købsledelse. Centeret i købsledelse er fem spørgsmål:

  • Hvorfor?
  • Hvad gør I nu?
  • Hvad er godt?
  • Hvad kunne være bedre?
  • Hvis I skulle gøre noget andet, hvad ville I gøre?

God arbejdslyst!
Tony Evald Clausen