Tony Evald Clausen kropssprog og nonverbal kommunikation
Uddannelse

Kropssprog

Lær at læse kundens følelsesmæssige tilstand igennem kroppens signaler!
Bliv bevidst om de signaler, krop og mimik udstråler.

Når du opdager hvor meget information, kroppen og mimikken udsender, kan du direkte læse den sandsynlige følelsesmæssige tilstand i mennesket og dermed indirekte læse deres tanker.

Pre-flight
101

Kan du se, hvad de aldrig siger?

Pris 30.000 kr. plus moms og kørsel.

Når du opdager, hvor meget det, vi siger med kroppen og mimikken, fortæller, vil du kunne aflæse andre menneskers følelser og tanker.
Samtidig vil du vide, hvad du selv signalerer med dit kropssprog og din mimik.

På kurset i kroppens sprog og signaler får du indsigt i, hvad du kan gøre for at kommunikere endnu bedre med andre, og hvordan du kan aflæse andres følelser og intentioner.

Du får alle værktøjerne til både at læse andre og påvirke, hvad de tænker og føler.

SalgsPiloterne Tony foredrag med publikum

Hvad betaler du 30.000 kr. om dagen for?!

 • Formøde med underviseren indhold og udformning
 • Indholdet bliver målrettet virksomheden og deltagerne
 • Altid velforberedt, veloplagt og i god tid velankommen underviser
 • Minimum 7 lektioner på dagen
 • Videoteaser til deltageren. har de set giraffen og hørt om indholdet af dagen
 • SP notesblogge & kuglepenne
 • Alt materiale på PDF til alle
 • Deltagerne kan kontakte underviser for sparring og mere input i al evighed (i hvert fald så længe han lever)
 • 1 times evaluering med underviseren efter indsatsen
Se videoen "Din guide ud af tvivlen, frem til en klar beslutning"

Er du i tvivl?

Videoer

om kropssprog & nonverbal kommunikation

Lyntest på, hvor meget du kan læse de nonverbale signaler
Hvad er kropssprog?!
Myten 7-38-55 og hvorfor det er noget sludder!
Armenes fortælling og den stærkeste position
Hånden og de tre grundsignaler
Emblemer, illustratorer, manipulatorer
Kroppens vinkler
Højde gør en høj forskel
Afstandens påvirkning af oplevelsen
En route
2U

Alt, hvad du tænker, siger og gør kommer fra en følelse.

Alt er følelser!

Da mennesker er flokdyr, er vi for-programmeret til at vise, hvad vi føler, igennem det vi siger, måden vi siger det på og den måde, vi bevæger os på.
Alt, hvad du gør med din krop, er altså udtryk for en følelse. Når du ved, hvordan kroppen og mimikken opfører sig ved bestemte følelser, kan du se, hvad andre føler. Når du kan se, hvad de føler, kan du resonere dig frem til, hvad de tænker.

Du læser ubevidst andres signaler hele tiden. Helt intuitivt ved du, at to knyttede hænder kan betyde aggression, og at et smil som regel betyder venlighed.

Når du aktiverer og udbygger denne intuitive viden, bliver du i stand til at kommunikere klart på flere niveauer og iagttage, om modtageren har forstået budskabet og er enig.

Vi har hentet vores viden om nonverbal kommunikation og kropssprog fra kompetente forskere som Desmond Morris, Albert Mehrabian og Poul Ekman, der alle som en er fyrtårne indenfor kroppens sprog og signaler.

Kropssprog og nonverbale signaler skal tolkes i hele sin sammenhæng og altid i "klynger". Blot fordi du ved, at det betyder "lukket" at have krydsede arme og ben, udelukker på ingen måde, at personen måske fryser eller skal på toilettet.

Glæd dig til at opdage kroppens signaler og bruge den viden aktivt til at kommunikere endnu bedre, læse mennesker.

SalgsPiloternes Lufthavn

Videnslounge

 • Alle
 • Den skrevne blog
 • Videobloggen
 • Gratis værktøjer