Åbenhed

Tilbage til Big Five analyse

Personlighedstrækket "Åbenhed" er forbundet med personlighedstræk som intelligens, kreativitet, abstrakt tænkning og kunstnerisk interesse. Faktoren opdeler målingen i tre hovedkategorier:

Konservativ: Personen foretrækker status quo og enkelthed frem for kompleksitet.

Mådeholden: Personen ønsker at bevare, hvad der virker, men er åben for nye tiltag, hvis de er lig med forbedringer

Spørgende: Personen får nye ideer, udvikler nye metoder og har en bred og varieret tilgang til viden. Vedkommende fortrækker kompleksitet mere end enkelthed.

Faktoren har 4 underliggende facetter, der til sammen udgør faktoren, dog vægtes de forskelligt:

  • Fantasi: Antallet af nye ideer og anvendelser mennesker finder på.
  • Kompleksitet: Hvor meget personen har en kompleks og teoretisk tilgang.
  • Forandring: Graden af hvor meget mennesket stræber efter forandring.
  • Uafhængighed: Hvor selvstændig personen er i sine meninger og argumenter.

Fantasi:
Big Five måler her på, hvor meget vedkommende tager tingene for givet. I hvor stort et omfang personen foretrækker at udtænke planer og ideer. Personer med høje scorer har en kreativ forestillingsevne og bruger konstant deres fantasi. De udvikler og bygger videre på deres ideer og mener, at fantasi bidrager til et rigt og kreativt liv. De vil hellere finde på en plan eller en strategi, end de vil føre den ud i praksis. Personer med lave scorer er nøgterne og rationelle. De foretrækker at fokusereopgaver og vil hellere føre en plan ud i livet end selv skulle stå for at udtænke den.

Kompleksitet:
Hvor meget opfatter mennesket ting som komplekse. Personer med høje scorer kan lide at filosofere, de nyder teorier og vanskelige opgaver inden for forskellige områder. De er åbne over for nye og anderledes ideer og er nysgerrige. At være åben over for nye ideer er aldrig ensbetydende med at være højt begavet. Personer med lave scorer fokuserer mere på et specialeområde og er langt mere praktiske af natur.

Forandring:
Hvordan og hvor meget accepterer personen forandringer. Mennesker med høje scorer tager imod forandringer med åbne arme, også selvom det var en andens idé. Forandringer giver ny energi. De foretrækker variation frem for det traditionelle og velkendte. Mennesker med lave scorer vil hellere gøre ‘som vi altid har gjort’ og har ofte indarbejdede rutiner. De har det svært med forandringer og er tilbøjelige til at se forandringer som en trussel.

Uafhængighed:
Facettet måler i hvilket omfang, vedkommendes meninger og ideer er uafhængige af andres. Personer med høje scorer får originale ideer, sætter spørgsmålstegn ved den fremherskende mening og har deres eget syn på tingene. Personer med lave scorer holder sig til den almindelige mening og accepterer udsagn og argumenter fra eksperter uden at stille spørgsmål.

Sammenlagt udgør de ovenstående facetter faktoren Åbenhed.

Big five med SalgsPiloterne og MenneskeKenderen
Baggrund, teori, faktorer & facetter forklaret

Bliv klogereBig Five

Vælg hvor du vil starte på din rejse ind i forståelse af Big Five og Femfaktor personlighedsanalysen!

SalgsPiloternes Lufthavn

Videnslounge

  • Alle
  • Den skrevne blog
  • Videobloggen
  • Gratis værktøjer