Samvittighedsfuldhed

Tilbage til Big Five analyse

Personlighedstrækket "Samvittighedsfuldhed" er forbundet med arbejde og organisering. Faktoren opdeler målingen i tre hovedkategorier:

Fleksibel: Individet flytter let sin opmærksomhed. Accepterer resultater, der er uperfekte. Arbejder mere ad hoc end struktureret og detaljeorienteret.

Afbalanceret: Mennesket sætter realistiske mål. Koncentrerer sig uden problemer, men kan afledes. Planlægger tilstrækkeligt og vægter indsats og afslapning.

Fokuseret: Vedkommende sætter sig ambitiøse og udfordrende mål, der er svære at nå, og vil være bedst. Kan koncentrere sig i lang tid uden at blive afledt og stræber efter det perfekte igennem strukturet og detaljeret planlægning.

Faktoren har 5 underliggende facetter, der til sammen udgør faktoren, dog vægtes de forskelligt:

  • Perfektionisme: Hvor meget personen stræber efter perfekte resultater.
  • Organisering: Hvor struktureret og organiseret mennesket arbejder.
  • Drive: Hvor meget stræber personen efter at opnå mere og udvikle sig.
  • Koncentration: Hvor meget vedkommende kan blive ved med at koncentrere sig.
  • Metodiskhed: Hvor meget personen lægger fremsynede og detaljerede planer.

Perfektionisme:
Facettet måler på i hvilket omfang, vedkommende stræber efter de højeste standarder og bedste resultater. Personer med høje scorer bruger ekstra tid, ressourcer og kræfter for at være i stand til at yde de bedst mulige resultater. De føler sig velforberedte, kompetente og effektive. Personer med lave scorer vil gerne leve op til mindstekravene, idet de automatisk søger at bruge så lidt tid med så få ressourcer som muligt.

Organisering:
Her måler Big Five på i hvilket omfang, personens adfærd er velorganiseret. Personer med høje scorer er ordentlige, pertentlige og velorganiserede. De holder orden på deres ting. Personer med lave scorer er bedre tilpas i mere kaotiske og rodede omgivelser. De er uorganiserede og forholdsvist ustrukturerede.

Drive:
I hvilket omfang har mennesket behov for at præstere. Personer med høje scorer har klare mål. De er ambitiøse og arbejder hårdt for at nå deres mål. De er flittige, vedholdende og målrettede. Da de nogle gange investerer meget tid i deres arbejde, kan deres omgivelser betragte dem som ’arbejdsnarkomaner’. Personer med lave scorer er mindre præstationsorienterede og kan være dovne. De er normalt tilfredse med et lavere præstationsniveau og motiveres sjældent af forfremmelse, men vil ofte acceptere en tilbudt forfremmelse.

Koncentration:
Her måles på, hvor meget personen er i stand til at koncentrere sig. Personer med høje scorer fokuserer på at færdiggøre opgaver. De kan motivere sig selv til at påtage sig en opgave og udføre den succesfuldt. De er koncentrerede om deres arbejde og er svære at distrahere på trods af kedsomhed og andre hindringer. Personer med lave scorer kan arbejdeadskillige opgaver på samme tid. De bliver let distraheret fra den opgave, de arbejder på, og de har ingen problemer med sådanne distraktioner.

Metodiskhed:
Big Five ser her på i hvor høj grad, vedkommende har brug for planlægning. Personer med høje scorer tænker sig grundigt om, før de begynder på noget. De tager sig tid til at overveje de forskellige nødvendige skridt. Personer med lave scorer tager nogle gange hurtige beslutninger og stoler på deres dømmekraft og erfaringer - en mere intuitiv tilgang. De siger og gør ting, før de tænkerkonsekvenserne.

Sammenlagt udgør de ovenstående facetter faktoren Samvittighedsfuldhed.

Big five med SalgsPiloterne og MenneskeKenderen
Baggrund, teori, faktorer & facetter forklaret

Bliv klogereBig Five

Vælg, hvor du vil starte på din rejse ind i forståelse af Big Five og Femfaktor personlighedsanalysen!

SalgsPiloternes Lufthavn

Videnslounge

  • Alle
  • Den skrevne blog
  • Videobloggen
  • Gratis værktøjer