Podcast  |  2

Foredrag: Rejs Dig! – fra offer til opmærksom

  • Emne: Følelser, Interview & foredrag
  • Udgivet: 2019
  • Forfatter: Tony Evald Clausen
Rejs Dig foredrag MenneskeKenderen

Når salget svigter, er det så produktets skyld? Er hjemmesiden også bare for gammeldags? Eller er markedet simpelthen mættet, og der er ingen plads til vores produkt?

Når vi er uopmærksomme, kan vi allesammen blive nedsunket i offermentaliteten. Hør hele foredraget “Rejs Dig! – fra offer til opmærksom” fra vores søstervirksomhed MenneskeKenderen.

Hvis du vil, kan du få en indsigt, der vil ændre din opfattelse af dig selv og den måde, du agerer på i eget liv (og salg) – så du aldrig mere er et offer mere end én gang.

Foredraget er optaget til SalgsPiloternes fødselsdagsfest i april 2019 på Hotel Vejlefjord.

Rigtig god fornøjelse!
Tony Evald Clausen