Webinar: Det Traditionelle Salgs Undergang, Det Nye Salgs Virkelighed

Af Tony Evald Clausen

Hør bloggen som podcast her

Spænd sikkerhedsbæltet – du kommer højt og flot ind i masser af konkrete værktøjer og indsigter i forhold til det nye salgsvirkelighed.

– Hvordan afholder man gode online møder

– Købsledelse versus traditionel salg

– Kropssprog

– Kundekvalificering

– Det effektive tilbud – og meget meget mere end der er plads til her over 1 times hæsblæsende flyvetur i salg og selvindsigt.

Hent alle slides fra webinaret her.

Her er en komplet liste af links til alt, hvad der bliver nævnt i webinaret.

Videolinks:
Det gode online møde
Elevatortalen – pitch
Traditionelt salg versus købsledelse
1 times video om kropssprog
Hvad stopper og starter din og kundens nye adfærd?!
Kvalificering
Traditionelt salg versus købsledelse
Det effektive tilbud

Podcast:
Færre møder, flere ordrer

Blogs:
Færre møder, flere ordrer
Kvalificering
UBP versus USP
Du skal jagte nej
Den effektive e-mail
Det effektive tilbud

PDF links:
Handlingsplan
Indsigtsoverblik
Præ-møde spørgsmål
De fem spørgsmål
Jagt “nej” spørgsmål
Opkaldet tjekliste
Mødet tjekliste

Ønsker du at styrke din faglighed?

– Tag på 4 dages salgsuddannelse – på SalgsPiloternes salgskursus “Boot Camp”, læs mere her
– Er du salgsleder? Tag på 2 x 2 dages salgslederkursus, se mere her
– Bliv en bedre menneskekender! 2 x 2,5 dages kursus: Rejs dig! Intelligent Opmærksomhed Camp, læs mere her
– LederSkabelse: Fold dit lederskab ud på 6 moduler, i alt 11 dage, se her – hos vores søstervirksomhed MenneskeKenderen